Gezichtsherkenning, taggen en privacy

Taggen en gezichtsherkenning, wat is dat eigenlijk? Waar wordt het gebruikt en heeft het gevolgen voor je privacy? Facebook stopt ermee na forse kritiek. In PICASA van Google kom je het ook tegen.

taggen

Wat is taggen:

Taggen of met de Engelse term tagging betekent: aanduiden of markeren. Een kenmerk dat aan een bestand wordt toegevoegd noemen we een tag. Door een tag toe te voegen aan een foto of bericht, krijgen anderen dus extra gegevens, zoals een locatie, een naam of een koppeling naar een account.

Wat is gezichtsherkenning:

Via een software programma kunnen biometrische gegevens uit foto’s worden geanalyseerd en vergeleken met eerdere opgeslagen gegevens. Gezichtsherkenningssoftware is slim en nauwkeurig, in een database word alle informatie uit verschillende foto’s van een persoon bij elkaar gebracht. Wanneer er eenmaal een naam aan de persoon is toegekend, bijv. via een tag, dan geeft de software vaak automatisch aan wanneer deze persoon weer ergens op een foto te vinden is.

gezichtsherkenning

Waar word taggen en gezichtsherkenning gebruikt?

Tags worden voornamelijk gebruikt in de social media, zoals Facebook, Twitter en Google+. Zo kun je bij je status-update van Facebook aangeven waar je bent en met wie. Je typt daarvoor een @ en vervolgens de naam van je Facebook-vriend of Facebook-pagina van het restaurantje waar je zit. De vriend of pagina die je tagt ontvangt een bericht, dat ze door jou zijn getagged, zodat ze de update kunnen bekijken. Andere vrienden die jouw statusupdate kunnen bekijken, kunnen de tags aanklikken en komen dan op het account van je Facebook-vriend of op de Facebook-pagina terecht.

Ook kun je via de gezichtsherkenning een tag aan een foto verbinden, wanneer je bezoekers dan over de foto gaan met de muis, verschijnt de naam van de persoon in beeld.

Facebook:

Facebook maakte gebruik van deze techniek, maar daarmee kwam de privacy van de gebruikers in het geding. Facebook kocht het bedrijf Face.com, dat de gezichtsherkenning had ontwikkeld. Wanneer een nieuwe foto op Facebook werd geplaatst, vergeleek de site die automatisch met andere afbeeldingen. Zo vond Facebook je vrienden op groepsfoto's, maar soms ook onbekende personen. Je vrienden kregen een melding van de tag en kunnen dan aangeven dat ze niet akkoord gaan, maar de onbekende voorbijganger kan niet aangeven dat ze niet willen worden herkend.

Facebook stopt per 15 oktober 2012 officieel met automatisch taggen van foto’s in Europa, voor nieuwe gebruikers is het al onmogelijk en ook in oudere accounts lijkt het al uit te zijn gezet. In de VS en Canada blijft de functie nog wel beschikbaar.

Google:

Ook Google heeft programma’s waar gezichtsherkenning gebruikt kan worden. Zo is er de fotoservice PICASA, in de nieuwere versies van deze fotodienst zijn de naamlabels standaard ingeschakeld. De gezichtsherkenningstechnologie word gebruikt om je foto’s te scannen en je kunt zo de gezichten een naam geven. Zolang je de fotodienst alleen op je eigen computer gebruikt en de foto’s niet online zet, lijkt er op privacy gebied nog niet veel aan de hand te zijn. Maar je weet natuurlijk niet of de software die gebruikt wordt niet ergens de biometrische gegevens opslaat om elders te gebruiken.
Wel biedt PICASA de mogelijkheid om op elk moment de gezichtsherkenning uit te schakelen.

picasa

Je gaat hiervoor via PICASA Extra, naar opties en klikt op het tabblad naamlabels. Hier maak je de keuze gezichtsherkenning uitschakelen en klikt op OK.

De foto’s kun je vanuit PICASA uploaden naar een web album, wat je al dan niet openbaar maakt of je kunt de foto’s gebruiken in je Google+ account. Hier moet je dus weer extra opletten, de naamlabels zijn voor je bezoekers zichtbaar.

Google is ook eigenaar van YouTube, hoewel hier de technologie nog niet wordt gebruikt, gaan er geruchten dat Google een patentaanvraag heeft lopen om via gezichtsherkenningssoftware de filmpjes te analyseren op zoek naar de identiteit van personen die te zien zijn. Het patent omschrijft een systeem met gezichtsherkenningssoftware, een database van geïdentificeerde gezichten en een zoekfunctie. Mensen worden dan automatisch herkend en getagd in filmpjes die via de videodienst gedeeld zijn.

Dit kan natuurlijk leuk zijn, wanneer je heel handig kunt zoeken naar filmpjes van je favoriete zanger of een acteur. Maar ook hier is onze privacy in het geding.

De Wet bescherming persoonsgegevens

In de Wet bescherming persoonsgegevens worden biometrische persoonsgegevens beschouwd als bijzondere persoonsgegevens. Omdat deze gegevens erg privacygevoelig zijn, moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden voordat deze gegevens gebruikt mogen worden. Een van die voorwaarden is dat mensen voorafgaande ondubbelzinnige toestemming moeten hebben gegeven voor het gebruik. Facebook had gebruikers nooit om toestemming gevraagd, maar gaat nu stoppen met de toepassing. Hoe het verder gaat met Google en de gezichtsherkenning moeten we nog even afwachten.


Afbeeldingen zijn rechtenvrij via  free download en freefoto morguefile  Teksten door Mereltje Wereldspotter  © 2019

#taggen #gezichtsherkenning #privacy #Facebook #PICASA #gezichtsherkenninguitzetten

(Dit blog plaatste ik eerder tijdelijk  op Tallsay met behoud van auteursrecht apr 2017)