Contact 

Dank je voor je interesse voor mijn site. Wil je een reactie achterlaten, dat kan via onderstaand reactieformulier.

Reactie plaatsen

Reacties

Andrea
3 jaar geleden

Hello there ,
I was using the QR generator you mentioned on your page here: webpilot.wereldspotter.nl/pilot/gratis-eigen-qr-code-maken-kan-dat
(sorry for the email in English, it's easier for me to read than write in Dutch).
I really enjoyed working with zxing.org in the past, but I recently found a new one that is more visually appealing, has a lot of customization options, and is totally free: https://www.websiteplanet.com/nl/webtools/free-qr-code-generator/
It allows you to create your own personalized QR code (you can choose the color, add a frame and even add the logo of your company and/or social networks), which I think is awesome.
I believe that it would be a great addition to your page, I'm sure your readers will appreciate it.
In hope I helped back,
Andrea

Wereldspotter
3 jaar geleden

Hello Andrea,
Dank je voor je reactie, ik heb een link naar de site toegevoegd. Het werkt inderdaad gemakkelijk en is gratis. Ik zal komende tijd nog een beschrijving en QR code toevoegen.
Vriendelijke groeten Mereltje Wereldspotter.

Sanne
4 jaar geleden

Hoi Mereltje! Ik ken jou van Plazilla en Tallsay en las je blog hier met interesse. Heb daarna de algemene voorwaarden van Tallsay er even bijgehaald. Vooral 7.6 en 7.7 en 9.6 zijn interessant na het lezen van jouw stuk. Ik ga me beraden op mijn stukjes en wellicht zal ik mijn account ook verwijderen. Heel bizar dit!

Artikel 7 Beëindiging

7.1 Deelnemers kunnen hun account zonder opgaaf van redenen verwijderen van de Website.
7.2 Het account zal zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de aanvraag, door Tallsay.com worden verwijderd.
7.3 Tallsay.com is te allen tijde gerechtigd om een Account te verwijderen indien zich dringende redenen voordoen. Tallsay.com is in ieder geval gerechtigd een account te verwijderen indien een Deelnemer handelt in strijd met deze voorwaarden, wet of regelgeving of indien de Deelnemer op enige andere wijze handelt in strijd met aanwijzingen van Tallsay.com.
7.4 Tallsay.com kan een account zonder opgaaf van redenen verwijderen en is niet gehouden om de Deelnemer te informeren over de verwijdering.
7.5 Indien Tallsay.com overgaat tot verwijdering van een Account laat dit het recht van Tallsay.com om eventueel geleden schade te vorderen onverlet.
7.6 Na beëindiging van de overeenkomst behoudt Tallsay.com het recht om de Artikelen, aldan niet met gewijzigde inhoud, te herpubliceren op de Website.
7.7 Indien de overeenkomst wordt beëindigd zullen de bepalingen in artikel 7, 8 en 9 voor onbepaalde tijd van toepassing blijven.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door Tallsay.com ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot; Website, logo's afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst berusten uitsluitend bij Tallsay.com of diens licentiegevers.
9.2 De in artikel 9.1 omschreven eigendomsrechten van Tallsay.com mogen door de Deelnemer op geen enkele wijze worden gebruikt zonder dat Tallsay.com nadrukkelijke toestemming heeft gegeven.
9.3 Indien een Deelnemer inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van Tallsay.com, is de Deelnemer een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd aan Tallsay.com van ten minste honderd Euro. Tallsay.com behoudt daarmee haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
9.4 Door het plaatsen van Artikelen en dergelijke verklaart de Deelnemer dat de door hem/haar ingestuurde Artikelen vrij zijn van rechten zodat geen rechten van derden worden geschonden door de publicatie van de ingezonden Artikelen. De Deelnemer vrijwaart Tallsay.com tegen eventuele aanspraken van derden die gegrond zijn op het ontbreken van toestemming voor het gebruik van Artikelen of op enige andere wijze betrekking hebben inbreuken op auteursrecht of andere rechten van intellectuele eigendom.
9.5 Door publicatie van Artikel op de Website aanvaardt de Deelnemer het risico dat bezoekers mogelijk kopieën van het Artikel opslaan of op enige andere wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de Deelnemer. Tallsay.com aanvaardt nimmer enige aansprakelijkheid die Deelnemer mocht lijden als gevolg van een inbreuk op het aan de Deelnemer toebehorende intellectuele eigendom.
9.6 Alle rechten van intellectuele eigendommen op geplaatste artikelen behoren aan de Deelnemer toe. De Deelnemer verschaft Tallsay.com een exclusief licentierecht op alle intellectuele eigendommen welke berusten op een door de Deelnemer geplaatst Artikel. Het aan Tallsay.com verstrekte licentierecht omvat in ieder geval het recht om een Artikel te vermenigvuldiging, te bewerken, te vertalen, op te slaan en te publiceren op websites die gelieerd zijn aan Tallsay.com.

Dank voor het openen van mijn ogen!
Liefs, Sanne

Wereldspotter
4 jaar geleden

Hallo Sanne,
Ja ik vond dit ook heel bizar, ik vertrouwde Tim al uit de tijd van Xead en Plazilla. Totdat ik dus hoorde dat artikelen elders opdoken. Ik heb hem meteen via persoonlijke email verzocht mijn artikelen daaruit te verwijderen, maar dat heeft hij niet gedaan ondanks zijn belofte dat te doen. Daarna zijn er nog heel veel meer blogs van mij gebruikt en heeft hij mijn account beëindigd en reageert nergens meer op. Hij vond het blijkbaar niet goed dat ik anderen erop attent maakte dat stilzwijgend een aantal regels zijn veranderd zeer in het nadeel van de schrijver. Zelfs wanneer er nu geen blogs van jou op andere sites staan en jij alles verwijderd van Tallsay kan hij op ieder moment besluiten om jou teksten en afbeeldingen elders online te zetten. Je kunt er verder zelf niets meer aan veranderen (ook niet als hij veranderingen aanbrengt) en je naam staat er wel onder en je blijft verantwoordelijk voor de inhoud.

Mereltje Wereldspotter
4 jaar geleden

Dank je voor je reactie Sanne. Mag ik je vragen hoe je op deze site gekomen bent? Want via Tallsay zijn mijn artikelen die hiernaar verwijzen niet meer te vinden toch?

Mereltje Wereldspotter
4 jaar geleden

Dit is een test van het reactie formulier.
Bedankt voor het bezoeken van mijn site, laat je ook een reactie achter?


Neem contact met ons op:

Maak jouw eigen website met JouwWeb