De erfgrens en wat is recht van overpad?

Beter een goede buur dan een verre vriend!

Een schutting plaatsen samen met je buren of alleen, waar moet je op letten, waar ligt de erfgrens en wat is recht van overpad?

Een schutting plaatsen is meestal niet erg moeilijk, je overlegd met je buren en samen kies je voor hout, haag en muur. Maar soms kunnen er problemen ontstaan, doordat niet precies bekend is waar nu de scheiding ligt, of buren een hele hoge of lage afscheiding willen.

Ook heb je soms te maken met recht van overpad. De buren mogen dan gebruik maken van een pad dat over jouw perceel loopt of jij moet om op je perceel te komen over de grond van je buur. Ook dit gaat meestal goed, maar wat zijn nu eigenlijk de regels, waar moet je rekening mee houden. Wanneer je nieuwe buren krijgt of een huis gaat kopen, kan het soms tot teleurstelling of tot een conflict leiden, dus ken je rechten en plichten, dan is het meestal goed op te lossen.

erfgrens hek poort

De erfgrens:

Vaak staat er op je erfgrens al een omheining, maar zeker bij oudere woningen, komt het voor dat de erfafscheiding niet precies op de juiste plaats staat. De erfgrens is de denkbeeldige lijn, die twee erven van elkaar scheidt, maar hoe weet je nu waar die lijn ligt. Vaak staan er op de hoeken van een perceel al kleine paaltjes van het kadaster in de grond, dat is soms wel even zoeken, omdat ze onder struiken staan, in een heg of onder het zand verdwenen zijn. Wil je helemaal zeker zijn, dan kun je bij het Kadaster navragen waar de grens precies ligt. Er zijn hele gespecificeerde tekeningen van alle percelen, van waaruit het kadaster meet. Je kunt het Kadaster laten komen, zij meten dan je perceel precies af. Ze gaan uit van een vast punt, een kadasterpaaltje wat al eerder geplaatst was, er worden dan nieuwe paaltjes geslagen op de hoeken van je grond. Vraag wel van te voren naar de kosten, dit is afhankelijk van je perceel en hoeveel scheidingslijnen er moeten worden ingemeten.

Soms als de kadastrale erfgrens niet overeenkomt met de feitelijke erfgrens, krijg je te maken met de regel “verjaring grond”, dit is natuurlijk belangrijk om uit te zoeken voordat je een huis of een stuk grond koopt. Anders kun je voor vervelende verrassingen komen te staan.

schutting

Recht van overpad:

We hebben er allemaal weleens over gehoord, maar wat is het nu precies? Wanneer er recht van overpad bestaat, mogen de buren, over dat erf lopen of fietsen om naar hun eigen grond te gaan. Soms is er ook recht van weg, dat is hetzelfde als recht van overpad, maar dan over een bredere weg, zodat er met de auto overheen kan worden gereden.

Wanneer op jouw perceel recht van overpad geld, mag je dus het perceel niet helemaal af sluiten, je moet dat pad vrij houden voor de buren. Voordat je een huis koopt is het daarom belangrijk om te informeren of er op het perceel recht van overpad geld. Andersom geld dat natuurlijk ook, wanneer je door de tuin van je buren recht van overpad hebt om bij je huis te komen, kunnen zij dat niet zomaar afsluiten.

Als eigenaar van de grond met recht van overpad, kun je wel aan de gebruiker vragen om het pad te onderhouden, zover dat nodig is. Als gebruiker van het recht van overpad, moet je proberen om zo weinig mogelijk last te veroorzaken, maar wanneer het nodig is om het recht te kunnen gebruiken, mag je wel bijv. een pad bestraten.

Je kunt dit natuurlijk met beide partijen overleggen, zodat het in een gemoedelijke sfeer geregeld wordt, naar ieders tevredenheid.

Behalve recht van overpad, zijn er nog een paar erfdienstbaarheden, zoals
Recht van uitzicht: dan is er een verbod om iets te bouwen boven een bepaalde hoogte.
Gootrecht: er mag water en vuil via de goot op je land stromen.
Recht om een boom in de tuin te hebben binnen 2 meter van de erfgrens.

hek

De erfafscheiding plaatsen:

Meestal wordt dit samen met en in overleg met de buren gedaan, je kunt kiezen voor een natuurlijke afscheiding, met bijv. een haag, of je kunt een schutting, hekwerk of paaltjes met draad neerzetten. In principe betaal en onderhoud je de afscheiding samen. De afscheiding komt dan op de scheidingslijn te staan.

Wil je zonder buren een erfafscheiding plaatsen, dan moet deze op je eigen grond, dus binnen de erfgrens staan, je betaald en onderhoud het zelf. Je kiest ook zelf het materiaal, let er wel op dat je bijv. een haag ook aan de kant van de buren dan moet kunnen knippen.

Wil je een erfafscheiding precies op de erfgrens, maar willen je buren niet meewerken, kun je het vorderen via de rechtbank. Zo’n procedure duurt al snel een jaar en het komt de sfeer met de buren waarschijnlijk niet ten goede. De rechter beslist, welk van materiaal er een schutting gebouwd moet worden, hij houd daarbij rekening met de wensen van beide partijen. De kosten van de afscheiding moeten gezamenlijk worden betaald en ook het onderhoud is voor beide partijen. Een dergelijke afscheiding, is altijd een ondoorzichtige scheiding, dus een afsluiting met van steen of hout. Een haag of half open schutting is dan niet mogelijk.

De hoogte van de afscheiding:

In de achtertuin mag de schutting meestal tot 2 meter hoog zijn, mits je achtertuin niet aan de openbare weg of openbaar groen ligt. In de voortuin is meestal een hoogte van 1 meter het maximum. Vraag de precieze lokale regels bij je gemeente, dat kan namelijk nog wel eens verschillen.

Wanneer je een haag zet als erfafscheiding, is er geen eis betreffende de hoogte in de wet opgenomen, mits de beplanting niet het vrije uitzicht aan het wegverkeer belemmert of op andere wijze hinder of gevaar oplevert. Samen met de buren mag het op de scheiding, maar wil je alleen een heg plaatsen, dan moet je 50 cm van de erfgrens afblijven, gemeten vanuit het midden van de voet van de aanplant.

Voor een boom in je tuin geld een afstand van twee meter tussen erfgrens en boom. Alleen met toestemming van je buren mag je dichter op de erfgrens planten. Die toestemming moet je dan eigenlijk bevestigen via de notaris als erfdienstbaarheid en dit wordt dan geregistreerd bij het kadaster. Anders kun je later, wanneer je andere buren krijgt, alsnog problemen hiermee krijgen.


Afbeeldingen zijn rechtenvrij via piqsels.com,  pixabay en uit eigen portfolio MereltjeFotografie ©

Teksten door Mereltje Wereldspotter  © 2019

#erfgrens #rechtvanoverpad #schuttingzetten #buren 

(Dit blog plaatste ik eerder tijdelijk  op Tallsay met behoud van auteursrecht  2016.)

Maak jouw eigen website met JouwWeb