Check op asbestgevaar voor slopen of verbouwen.

In huizen gebouwd vóór 1994 komt asbest nog altijd veel voor. Losse asbestdeeltjes een vormen een groot gevaar voor de gezondheid.. Tref daarom zo nodig maatregelen om je te beschermen.

asbest golfplaten

Asbest komt nog altijd veel voor in huizen die gebouwd zijn vóór 1994. Losse asbestdeeltjes kunnen vrijkomen bij een verbouwing of sloop, vooral deze losse deeltje vormen een groot gevaar voor de gezondheid. Daarom is het in principe verplicht voor huiseigenaren en huurders om voor sloop of verbouwing op asbestgevaar controleren en zo nodig maatregelen te treffen.

Wat is asbest?

Asbest is een stof die uit hele fijne naaldvormige vezels bestaat, die je met het blote oog niet kunt zien.Asbest werd tot in het einde van de vorige eeuw in veel landen gebruikt, in Nederland hadden we o.a. de Eternit fabrieken, die asbest verwerkten. Er werd asbestcement geproduceerd, maar asbest werd ook gebruikt in remvoeringen van auto’s, spuitasbest in de scheepsbouw en asbestisolatie rond verwarmingsleidingen. 

 

In het verleden is asbest veel gebruikt in gebouwen en woningen omdat de stof zo sterk, isolerend en goedkoop was, men wist toen nog niet van de grote gezondheidsrisico’s.


De vezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen en later buikvlieskanker, longvlieskanker en stoflongen veroorzaken. Jaarlijks sterven hieraan ongeveer zo’n 700 mensen. Verraderlijk is het, omdat het soms tientallen jaren kan duren, nadat je met losse asbestdeeltjes in aanraking bent gekomen, voordat je er mogelijk ziek van wordt. De grote gezondheidsrisico’s hebben in 1993 geleid tot een volledig verbod op het gebruiken en hergebruiken van asbest.

Waar vind je asbest?

In elke woning van vóór 1994 kan asbest zitten. Gemiddeld zelfs in 1 op 3 gebouwen. Je vindt asbest bijvoorbeeld in asbesthoudende cementplaten in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen en in of bij de cv-installatie; als golfplaten op schuren en garages; onder sommige soorten vinylzeil (tot 1983 verkocht) en een bepaald type oude harde vinyltegel (tot 1985 verkocht); en op nog tientallen andere plekken in en rond het huis.

asbest

Asbest (laten) verwijderen?

Als asbest in de woning zit en niet beschadigd is, kan dit blijven zitten. Bij verbouw- of sloopplannen van een pand van vóór 1994 moet een deskundige onderzoeken of er asbest is. Wie een sloopvergunning nodig heeft, is meestal verplicht een asbestinventarisatie bij te voegen. Als er dan asbest zit op de plekken waar gewerkt gaat worden, moet de eigenaar dit laten verwijderen door een deskundige asbestverwijderaar. Voor hen gelden strenge regels om te voorkomen dat bij de sloop gevaarlijke asbestvezels vrijkomen. Soms mag je zelf verwijderen, wanneer het om een beperkt aantal platen gaat, die zonder breekwerk kunnen worden losgehaald. Je moet ze dan helemaal in plastiek wikkelen voordat je ze bij de stort kunt afleveren. Dit kan per gemeente verschillen, dus doe altijd even navraag.

asbest verwijderen

Wat moet je doen bij asbestverwijdering?

Als huurder kun je het best contact opnemen met de verhuurder. Deze is verantwoordelijk voor de asbest(verwijdering). Samen kan bekeken worden welke maatregelen nodig zijn.
Bij een verplichte sloopvergunning moet de eigenaar een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. In een aantal gevallen – als asbest zonder beschadigingen kan worden verwijderd - kan de eigenaar dit zelf doen.

Voorkomen van asbestslachtoffers

De rijksoverheid wil het aantal asbestslachtoffers verder terugdringen. Onder andere door het toezicht op de uitvoering van de asbestregelgeving te versterken.
Gemeenten hebben een belangrijke taak bij veilige asbestverwijdering. Om hen hierbij te ondersteunen voert het rijk de campagne ‘Asbest: regel het goed.

asbest

Meer informatie

Bij vragen over asbest(verwijdering) en het aanvragen van een sloopvergunning kunnen bewoners terecht bij hun gemeente.
Zie ook www.vrom.nl : dossier asbest, de online test Woon ik wel gezond? En de uitgebreide brochure Asbest in en om het huis (downloadable bij Publicaties).

Bij verkoop van een huis is het verplicht asbest in huis te vermelden, het wordt gerekend onder de verborgen gebreken. Het kan worden afgesproken dat de huiseigenaar het asbestvrij oplevert, maar beide partijen zijn het niet verplicht. Je kunt de eventuele afspraak dan ook het best schriftelijk laten vastleggen. 


Afbeeldingen zijn rechtenvrij via freefoto morguefile  en uit eigen portfolio

Teksten door Mereltje Wereldspotter  © 2019

#asbest #gevaar #asbestverwijderen 

(Dit blog plaatste ik eerder tijdelijk  op Tallsay met behoud van auteursrecht mrt 2016)